Najpięknieje sentencje

*Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się – ze wszystkich sił – tego, czego pragnie.”

— Paulo Coelho

*Mądrość ludzi jest szaleństwem w oczach Boga. Jeśli posłuchamy głosu dziecka,które mieszka w naszej duszy, oczy nasze znowu nabiorą blasku.
— Paulo Coelho

*Trzy rzeczy zostały z raju: gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka.
-Alighieri Dante

*Dziecko najwięcej miłości potrzebuje wtedy, gdy najmniej na nią zasługuje.
-— Andrzej Majewski

*Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym.
— Phil Bosmans

*Dzieci najuważniej słuchają, kiedy mówi się nie do nich.
— Eleonora Roosevelt

*Oddech dzieci śpieszących do szkoły podtrzymuje świat.
-Talmud

* Jedna z pułapek dzieciństwa polega na tym, że nie trzeba rozumieć, by czuć. Kiedy rozum zdolny jest pojąć, co się wydarzyło, rany w sercu są już zbyt głębokie.
— Carlos Ruíz Zafón

*Człowieka, ktory patrzy w oczy dziecka, uderza przede wszystkim ich niewinność: owa przejmujaca niezdolność do kłamstwa, do zakładania maski, czy chęci bycia kimś innym, niż jest.
— Anthony de Mello

*Dziecko jest ojcem człowieka.
-Wiliam Wordsworth

*Dziecko patrzy na dorosłych w górę, wskutek czego ich obraz jest wyolbrzymiony.
— Antoni Kępiński

*Dziecko to uwidoczniona miłość.
— Novalis

*Dziecko wcześniej rozpoznaje stan psychiczny swojej matki niż otaczające je przedmioty.
— Antoni Kępiński

*Dziecko, bawiąc się, doznaje po raz pierwszy w życiu radości twórcy i władcy.
— Antoni Kępiński

* Dziecko to otwarte, kiełkujące dopiero życie. Czuje ono, postrzega i pyta o coś, co już po chwili uchodzi jego uwagi. Nie troszczy się o swoje chwilowe objawienia i jest zaskoczone, gdy po pewnym czasie dorośli odczytują mu z zapisków, co też takiego mówiło i o co pytało.
— Karl Theodor Jaspers

*Tam, gdzie nie ma dzieci, brakuje nieba.
— Algernon Charles Swinburne

*Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci.
— św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)

*Dzieciństwo jest dobre dlatego, że każdy dzień zaczyna życie na nowo, bez ciężaru dnia wczorajszego.
-Anna Kamieńska

*Dzieci i zegarki nie można stale nakręcać, trzeba im dać też czas do chodzenia.
-Jean Paul Sante
*W domu pełnym dzieci diabeł traci swą moc
*Dzieciństwo jest snem rozumu.
— Jean-Jacques (Jan Jakub) Rousseau

*Dzieci mają wręcz cudowną moc, aby zmieniać się we wszystko, w co tylko zapragną.
-Jean Cocteau

*Dzieci bardziej niż inni potrzebują mieć zupełną pewność, że są kochane przez tych, którzy mówią, że je kochają.
— Michel Quoist

*Przyjaźń zawarta w dzieciństwie to jedyne, co nie umiera wcześniej niż my.
-Henryk Mann

*Dziecięca pasja jest kapryśną i niewierną kochanką
-— Carlos Ruíz Zafón

*Dzieci rodzą się powoli. Kwiaty też wolno rosną.
— Jan Paweł Krasnodębski

*To dzieci są prawdziwymi obserwatorami tego świata.
-Mian Mian

*Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym.
-— Charles Chaplin

*Intuicja dziecka jest najkrótszą drogą do prawdy.
— Stanisław Korzonek

*Dzieci to najlepsi żołnierze, bo jeszcze wierzą we własną nieśmiertelność.
-— Cornelia Funke