Nasz Pierwsza Akcja „Bezpieczny Przedszkolak”

W dniu 23.11.2012 Fundacja Strefa Ojca wraz z policjantami Wydziału Ruchu

Drogowego w Łodzi, odwiedzili łódzkie przedszkole Groszki. Maluchy dowiedziały

się jak prawidłowo i bezpiecznie poruszać się po drodze oraz usłyszały czym zajmują

się policjanci z „drogówki”. Przy tej okazji Fundacja Strefa Ojca ufundowała

dla wszystkich dzieci kamizelki odblaskowe, które przedszkolaki od dziś będą

zakładały przy każdej możliwej okazji wycieczki przedszkolnej.