O fundacji

„Jeden mądry ojciec znaczy więcej niż stu nauczycieli”

 

Misją fundacji Strefa Ojca jest edukowanie, wspieranie, zachęcanie, propagowanie, rozpowszechnianie, promowanie, wyróżnianie oraz wyszukiwanie wszelakich myśli i informacji, które przyczyniają się do aktywnego i efektywnego zaangażowania, wszystkich Ojców w ich życiową rolę.
Na naszej stronie znajdziesz najróżniejsze informacje dotyczące spraw: od tych najwyższej egzystencjalnej rangi po codzienne dylematy ojcostwa, codzienne pytania, proste porady, banalne sprawy.
Zachęcamy wszystkich aktywnych tatusiów do przesyłania do fundacji ciekawych informacji, pisanie artykułów, przesyłanie ciekawych linków, promowanie miejsc przyjaznych rodzinie a w szczególności tatusiom, zadawanie pytań, pomoc w redagowaniu strony.

Wszelkie informacje prosimy nadsyłać pod adres kontakt@strefaojca.pl

Celami statutowymi Fundacji są:

1)      Szerzenie i propagowanie  wiedzy oraz  idei aktywnego i zaangażowanego ojcostwa;

2)      Wspomaganie ojców w realizacji ich roli społecznej oraz przeciwdziałanie stereotypom środowiskowym;

3)      Budowanie, utrwalanie i pielęgnowanie więzi emocjonalnej między ojcem a dzieckiem.

 

Zdobywanie miłości ojcowskiej jest sposobem na dojrzewanie dziecka. Ojciec staje się dla dziecka pierwszym nauczycielem zachowań społecznych. Jeśli go zabraknie, mogą być one zaburzone w dorosłym życiu dziecka. Warto jednak podkreślić, że do osiągnięcia celu, jakim jest przystosowanie dziecka do życia w społeczeństwie niezbędne jest aktywne uczestniczenie ojca w wychowaniu dziecka, a nie sama jego obecność.

Z badań wynika, że jeśli dziecko ma dobry kontakt z ojcem przez pierwsze pięć lat swojego życia, będzie o wiele bardziej śmiałe. Będzie się dzięki temu łatwiej dostosowywać do sytuacji w szkole, na uniwersytecie, w pracy. Będzie sobie łatwiej radzić w dorosłym życiu.

Z badań uniwersyteckich  wynika, że prawidłowe relacje z ojcem we wczesnym dzieciństwie mają istotny wpływ na późniejsze życie dziecka. Dzieci, które mają gorszy kontakt z ojcem wykazują wyższy poziom agresji niż ich rówieśnicy pochodzący z rodzin o prawidłowych relacjach. Zgodnie z teorią mówiącą, że agresja jest reakcją na frustrację, wyniki badań wskazują na nieprawidłową relację z ojcem, jako przyczynę agresji u dzieci. Badania przeprowadzone w tej samej katedrze pod koniec lat osiemdziesiątych wykazały, że brak bliskości i czułości ze strony ojca, powodujący powstanie u dziecka negatywnego obrazu własnej osoby, czynił je bardziej podatnymi na manipulacje ze strony ruchów np. satanistycznych.

  • Statut Fundacji Strefa Ojca.  plik do pobrania